Om oss

VISJON OG VERDIER 

Performance by OCM ønsker å gi alle muligheten til å trene. Dette gjenspeiles i vår visjon, våre verdier, driftsprioriteringer og mål. 

VISJON


«Alle skal ha mulighet til å trene»  

For å realisere visjonen om å gi alle muligheten til å trene, tilbyr vi et bredt utvalg av treningsutstyr og god service til konkurransedyktige, lave priser.   

VERDIER OG DRIFTSPRIORITERINGER


Verdier og driftsprioriteringer  
Performance by OCM styres etter selskapets verdier og driftsprioriteringer.  

Verdier  
Ærlighet • Målbevissthet • Samhold 

Driftsprioriteringer  
Sikkerhet • Kundeservice • Enkelt 

Målet vårt

Performance by OCM har til hensikt å være den foretrukne treningsutstyr-forhandleren i det norske markedet, samt skape et trygt og godt arbeidsmiljø for våre ansatte.  
For å få til dette skal vi

• Holde fast ved selskapets verdier
• Tiltrekke oss nye kunder ved å tilby konkurransedyktige priser og høy kvalitet 
• Opprettholde lave kostnader, god drift og hjelpsom, vennlig service 
• Tilby valgfrihet: Et rimelig kjernetilbud for prisbevisste kunder og en mer omfattende pakke for de som ønsker litt ekstra 
• Fortsette å utvikle kostnadseffektive produkter og tjenester av høy kvalitet 
• Øke inntjening ved å dra nytte av en sterk merkevare og effektive distribusjonskanaler 
• Kontinuerlig overvåke og forbedre kostnadsnivået der det er mulig 
• Ha en smal og flat organisasjon med raske og direkte beslutningsprosesser 
• Ha en nyskapende, alternativ tilnærming til måten vi driver virksomheten på 
• Utvikle alle ansatte til gode ledere 
• Roterende lederskap og inkludering av alle ansatte 
• Leve og ånde som en positiv og foretaksom organisasjon hvor alle kan utgjøre en forskjell

Performance by OCM plate 5 kg