Personvernregler for Performance by OCM AS  For oss er det viktig at du og personopplysningene dine behandles ansvarlig med hensyn til personvern, og at du får vite hvilken informasjon vi samler inn om deg, hvordan vi bruker den, og hvordan vi gjør det. Disse personvernreglene beskriver også dine rettigheter og hvordan du utøver dem.  Hvilken informasjon samler vi inn?  Vi samler inn og behandler informasjon innen områdene og funksjonene som er oppført nedenfor. Når du bruker tjenestene våre eller handler hos oss, kan du direkte eller indirekte gi oss informasjon om deg selv på en rekke måter, for eksempel når du kjøper gjennom nettstedet vårt, kontakter oss eller bruker noen av tjenestene våre der du oppgir personopplysninger av noe slag.   Informasjon du gir til oss 
 • Kontaktinformasjon – navn, e-postadresse, mobiltelefonnummer, faktura- og leveringsadresse og lignende. 
 • Personnummer – personnummer (Ved kjøp av varer og tjenester med faktura) / fødselsnummer (bekrefte identiteten din og kontrollere alderen din) 
 • Betalingsinformasjon – bankkortopplysninger, fakturainformasjon, bankkontonummer osv. 
 • Eiendom – eiendomsidentifikasjon, leilighetsnummer osv.  
  Eksempel på informasjon vi samler inn om deg – Når du bruker tjenestene våre, kan vi samle inn følgende informasjon 
 • Informasjon om varer/tjenester – detaljer om varene/tjenestene du har kjøpt. 
 • Økonomisk informasjon – godkjente kreditter via våre samarbeidspartnere. (Dintero AS / Collector Bank Ab, Norge Filial)
 • Enhetsinformasjon / Informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt – for eksempel hvordan du fant oss, og hvordan du bruker tjenestene våre
 • Geografisk informasjon – for eksempel din geografiske plassering for å kunne levere varer til deg. 
  Hva gjør vi med informasjonen om deg?  Når du kjøper varer eller tjenester fra oss, kan personopplysningene dine bli lagret og brukt til å levere, utføre og forbedre tjenestene våre.    Basert på kjøpsavtalen kommer personopplysningene dine til å behandles for følgende formål: 
 • Utføre kjøpet ditt av varer og tjenester, og ved behov bekrefte identiteten din og kontrollere alderen din.  
 • Gi deg kundesupport og informasjon om produkter og tjenester du ber om. 
 • Administrere, utvikle, forbedre og teste tjenestene våre og systemene de leveres gjennom. 
 • Markedsføring av produkter og tjenester.  
Hvis du gir ditt samtykke til det, behandles personopplysningene dine for følgende formål: 
 • Utsending av nyhetsbrev med aktuelle tilbud. 
 • Ved bruk av informasjonskapsler lagre webinnstillingene dine, for å skape en personlig brukeropplevelse og målrette relevante markedstilbud til deg. 
 • Invitere deg til å delta i kundeundersøkelser og forretningsutviklingsinitiativer.  
Vi behandler også personopplysninger basert på interesseavveiing, blant annet for å: 
 • Vurdere og forbedre vårt produktsortiment og tjenester, og systemene de leveres gjennom, for eksempel gjennom feilsøking, dataanalyse, utvikling og testing, og lignende (forretningsutviklings- og kvalitetsformål). 
 • Administrere kundeservicesaker og svare på forespørsler, klager og lignende (yte god service, kvalitet og opplæring).  
 • Forhindre misbruk av en tjeneste (forhindre, forebygge og undersøke kriminalitet). 
 • Gjennomføre og delta i konkurranser og eventer (yte god service). 
 • Lagre påbegynt ordre-/handlekurv (yte god service). 
 • Forsikringstilbud (yte god service). 
 • Dele og se andre kunders produktevalueringer (yte god service).  
Vi kommer også til å samle inn og behandle personopplysninger for å overholde gjeldende lovgivning, som for eksempel regnskapsloven, skattelovgivning og lignende.    Kommunikasjon med deg  Vi kan også bruke opplysningene dine til å kommunisere med deg via e-post, brev, telefon. Hvis du ikke vil motta målrettet kommunikasjon fra oss, kan du avregistrere deg umiddelbart eller sende oss en e-post: post@pbym.no  Vær oppmerksom på at endringer ikke alltid trer i kraft umiddelbart. Vi vil imøtekomme forespørselen din så snart som mulig og etterstreber å gjøre dette senest 30 dager etter at vi har mottatt forespørselen din.   Hvem kan vi komme til å dele personopplysningene dine med?  For å kunne levere deg varer og tjenester kan vi komme til å overføre eller dele opplysninger om deg med utvalgte tredjeparter.  Leverandører og underleverandører. For å oppfylle våre forpliktelser overfor deg og for andre formål som er beskrevet i disse personvernreglene, kan vi komme til å dele personopplysningene dine med leverandører eller underleverandører. Betalings- og kredittselskaper For å administrere betalingene dine kan opplysningene dine deles med finansielle institusjoner. Hvis du velger å bruke kredittjenester som leveres gjennom våre partnere, vil personopplysningene dine deles med betalings- og kredittselskaper. Våre partnere kan også komme til å utføre en kredittsjekk av deg når du kjøper et abonnement eller søker om kreditt. Forsikringsgiver Hvis du velger å forsikre noen av produktene dine i forbindelse med kjøpet, vil personopplysninger samt produktinformasjon deles med forsikringsgiveren. Myndigheter Som følge av juridiske krav eller med din godkjenning kan vi komme til å dele personopplysninger om deg med myndigheter som skattemyndigheter, politi eller andre offentlige myndigheter.   Sikkerhet  Vi ønsker å beskytte personopplysningene dine og har på plass passende tekniske og organisatoriske tiltak for å forhindre at personopplysninger blir gjenstand for upassende eller ufrivillig utlevering, bruk, tilgang, tap, endring eller skade. Bare vi eller våre leverandørers ansatte som trenger tilgang til personopplysningene dine for en bestemt oppgave, vil få tilgang til dem.   Hva vi ikke gjør med personopplysningene dine  Vi kommer ikke til å selge personopplysningene dine til tredjeparter.    Hvor lagrer vi personopplysningene dine?  Vi vil i hovedsak håndtere personopplysningene dine innenfor EU/EØS. Hvis personopplysninger overføres til eller behandles i et land utenfor EU, tar vi alle rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at personopplysninger håndteres forsvarlig og med et tilstrekkelig beskyttelsesnivå som er i tråd med beskyttelsen som gis innenfor EU/EØS.    Hvor lagrer vi personopplysningene dine?  Vi vil bare beholde personopplysningene dine så lenge som det er nødvendig for å oppfylle formålene som er spesifisert i disse personvernreglene. Når vi lagrer personopplysninger for andre formål, for eksempel for å oppfylle regnskapskrav, lagrer vi bare personopplysningene dine så lenge som det er nødvendig og/eller lovfestet for hvert respektive formål. Vi kommer til å gjennomføre regelmessige gjennomganger og slette personopplysninger dersom de ikke lenger er nødvendige.     Dine rettigheter  Rett til å få tilgang til opplysningene dine Du kan be om en kopi av informasjonen vi har om deg og også verifisere den. Kopien er gratis, og vi forsøker å gi deg svar innen 30 dager.  Rett til retting Du har rett til å få feilaktige eller ufullstendige opplysninger om deg selv endret/korrigert. Rett til sletting (“retten til å bli glemt”) Hvis du ikke lenger vil lagre opplysningene dine, har du rett til å få dem slettet, forutsatt at de ikke lenger er nødvendige for det formålet de ble samlet inn for. Det kan imidlertid være juridiske forpliktelser som regnskapslover og annet som forhindrer oss fra å slette deler av opplysningene dine umiddelbart. I slike tilfeller lagrer vi kun de opplysningene vi plikter å beholde. Hvis behandlingen er basert på samtykke og dette blir tilbakekalt, slettes opplysningene dine. Rett til begrensning av behandling  Du har rett til å kreve at behandlingen begrenses dersom noe av det følgende gjelder:  
 • du bestrider at personopplysningene er korrekte 
 • behandlingen er ulovlig  
 • vi trenger ikke lagre personopplysningene lenger, men du trenger dem for å kunne fastsette, håndheve eller forsvare et rettslig krav 
Rett til innsigelse Du har rett til å motsette deg behandling hvis det juridiske grunnlaget for behandlingen er interesseavveiing. Rett til dataportabilitet Du har rett til å få personopplysningene du har gitt til oss, og som behandles automatisk, overført til deg selv eller en ny behandlingsansvarlig hvis det rettslige grunnlaget for behandlingen er samtykke eller behandlingen har vært nødvendig for å oppfylle en avtale og dette ikke påvirker tredjeparts rettigheter negativt. Rett til å trekke tilbake samtykke Du kan når som helst tilbakekalle ethvert samtykke du har gitt til oss. Rettigheter ved profilering Du har rett til ikke å bli gjenstand for en beslutning som utelukkende er basert på automatisert behandling, inkludert profilering, og som kan ha juridiske konsekvenser eller tilsvarende for deg. Dette gjelder imidlertid ikke:  
 • hvis det er nødvendig for å inngå eller oppfylle en avtale med deg   
 • hvis det er tillatt etter gjeldende lovgivning  
 • hvis du har samtykket i behandlingen  

Kontakt oss 

Behandlingsansvarlig er Performance by OCM AS, et norsk selskap registrert i Brønnøysund registeret med organisasjonsnummer 921 215 223 og med hovedkontor i Oslo. Hvis du har spørsmål angående håndteringen av personopplysninger om deg, kan du sende oss en e-post på post@pbym.no  

Tilsynsmyndighet 

I Norge er datatilsynet tilsynsmyndigheten som overvåker at alle som behandler personopplysninger, overholder EUs personvernforordning (GDPR). Hvis du mener at vi behandler personopplysningene dine i strid med personvernforordningen, har du rett til å sende inn en klage til datatilsynet.   Kontaktinformasjon   Telefonnummer: +47 22 39 69 00   E-post: postkasse@datatilsynet.no